Ostatní služby

Další standardní služby, které jsme schopni Vám poskytnout vlastními silami jsou:

 • Oceňování podniku (nejedná se o znalecký posudek)
 • Oceňování finančního majetku (nejedná se o znalecký posudek)
 • Oceňování obchodních podílů (nejedná se o znalecký posudek)
 • Zpracování ekonomických a finančních analýz
 • Rozborová činnost
 • Sestavování vnitropodnikových směrnic
 • Přechody z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak
 • Kalkulace a rozpočty
 • Školení stálých klientů v ekonomické a daňové oblasti
 • Podávání žádostí o vrácení DPH zahraničním společnostem
 • Zpracování podkladů pro žádosti o poskytnutí úvěrů
 • Poradenství v přípravě žádostí o dotace
 • Spolupráce s kvalifikovanými profesionály, např. právníky
 • Příprava založení firem, rozdělování, slučování, přeměny a transformace společností, změny právních forem podnikání
 • Krizové řízení chodu firem
 • Likvidace obchodních společností

Menu