Zahoďte Vaše starosti s vedením účetnictví, daněmi a auditem za hlavu! Přenechejte je nám!

Náš tým má již více než 25 let zkušeností v oblasti zpracování účetnictví. Neustále sledujeme nejnovější trendy a naše klienty pravidelně informujeme e-mailovým zpravodajem. Využíváme špičkový účetní software a propracovaný systém kontroly tak, aby všechny naše výstupy byly maximálně přesné.

Vedeme podvojné účetnictví i daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). V rámci našich služeb rovněž zpracujeme daňová přiznání a mzdové účetnictví.

V rámci daňového a účetního poradenství nabízíme služby našich 3 daňových poradců, jejichž odborná způsobilost je dána nejen vysokými nároky, které kladou naši klienti, ale rovněž členstvím v profesních komorách.

Zajistíme také auditorské ověření účetní závěrky nezávislým auditorem.

 

Toman, Deváty & Partneři, advokátní kancelář

Dne 16. června 2008 byla podepsána smlouva o spolupráci s advokátní kanceláří TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI. Tato advokátní kancelář již od svého založení v roce 1993 poskytuje právní služby vysokého standardu jak domácí, tak zahraniční klientele. Více informací naleznete na stránkách této advokátní kanceláře. Předmětem smlouvy o spolupráci je vzájemné poskytování služeb klientům, tak aby klienti obdrželi kvalitní a vzájemně se doplňující služby.

 

Entry - HJ-SOFT

Ekonomický, obchodní, výrobní a mzdový software

Již více než 25 let spolupracují týmy firem HJ – SOFT, s.r.o. a Daně – Audit, a.s. na analýze legislativních změn ekonomického software firmy HJ-SOFT. Firma HJ-SOFT je tvùrcem a implementátorem modulárního informačního systému ENTRY, který je určen pro menší a střední firmy v různých oborech podnikání (výroba, obchod, služby) i pro příspěvkové organizace. Dùležitou skupinu uživatelù programu tvoří daňoví poradci a auditoři, jejichž činností je tak neustále prověřována legislativní správnost programu.


Menu