Daňové a účetní poradenství

Profesionalita našich daňových poradců a jejich asistentů je dána vysokými nároky kladenými jak ze strany našich klientů, tak z oblasti členských profesních komor. K řešení Vašich problémů jsou Vám k dispozici 3 naši daňoví poradci, kteří jsou připraveni zodpovědět veškeré Vaše otázky a dotazy z účetní, ekonomické a daňové oblasti. Vaše budoucí plány vývoje a rozvoje mohou být již od zrodu Vaší myšlenky optimalizovány tak, aby Vaše podnikání mělo již od prvních okamžiků nejlepší předpoklady pro to, jak se v klidu a nerušeně zabývat tím, čemu právě rozumíte nejlépe jenom Vy: Vašemu podnikání.

V ceně měsíčního zpracování je zahrnut veškerý komfort jako například vyplněná a zpracovaná veškerá daňová přiznání, daňové a ekonomické poradenství, styk s Finančními úřady, konzultace k podnikatelským záměrům. Za tyto služby většině podobných kanceláří platíte navíc. U nás již neplatíte v rámci běžného chodu Vaší firmy nic navíc! Cena našich služeb je stanovena na základě počtu Vašich dokladů podle jednotných pravidel pro všechny zákazníky.

Co všechno pro Vás můžeme udělat?

  • optimalizace daňových nákladů,
  • zpracování daňových přiznání,
  • zastupování na úřadech (Finanční úřad, Živnostenský úřad, Pojišťovny, Banky, Česká správa sociálního zabezpečení apod.),
  • přípravu a zpracování žádostí na úřady.

Menu